Försäljningsvillkor


1.1 ANVÄNDARVILLKOR1 RETURPOLICY

Var vänlig och kontakta finfeminin.se innan du returnerar några artiklar.Du kan returnera produkten inom 30 dagar från leverans. Produkten måstevara i nyskick. Om produkten är förstörd eller använd, kommer ingenåterbetalning ske. Se till att bifoga kontaktinformation när du returnerar enprodukt och ange spårningsnummer samt en kort beskrivning av vad ärendetgäller.finfeminin.se föreslår att du får ett kvitto och ett paket-ID för returen frånleveransservice eftersom det gör det lättare att spåra paketet om det skullebehövas. finfeminin.se kommer att göra en återbetalning om det är en giltigretur. Om du har betalat via faktura behöver vi ett bankkontonummer så attvi kan överföra pengarna. Det enklaste är om du skickar bankkontonumrettill oss via e-post.


1.2 FRAKT

För att kunna returnera din produkt behöver vi ett ett kvitto ellerinköpsbevis. Skicka din produkt till: finfeminin, Herrgårdsgatan 13, 652 24KarlstadDu måste betala för dina egna fraktkostnader för produkter som dureturnerar. Fraktkostnader återbetalas inte. Om du får en återbetalning,kommer kostnaden för returfrakten dras av från återbetalningen.Om du skickar en artikel som är värd mer än 700 kr kan det vara en god idéatt använda en leveransservice som går att spåra eller köpa enfraktförsäkring. Vi kan inte garantera att vi kommer att få varan som dureturnerar.


2. ÅTERBETALNINGSPOLICY

Vår policy gäller i 30 dagar. Om det har gått mer än 30 dagar sedan ditt köp,kan vi tyvärr inte erbjuda dig återbetalning eller byte. Produkten får inteheller ha använts och måste vara i samma skick som när du fick den.Produkten måste returneras i originalförpackningen.


2.1 ÅTERBETALNING

När din returnerade produkt har mottagits och kontrollerats, kommer vi attmeddela dig via e-post. Vi kommer också att meddela dig om vi kommer attgöra någon återbetalning eller ej.Om returen godkänns, kommer återbetalning ske automatiskt till dittkreditkort eller via annan betalningsmetod inom ett antal dagar.


2.2 SEN ELLER UTEBLIVEN ÅTERBETALNING

Om du inte har fått någon återbetalning ber vi dig först kontrollera dittbankkonto igen. Kontakta sedan ditt kreditkortsföretag eftersom det iblandtar lite tid innan återbetalningen krediteras. Kontakta därefter din bank dådet oftast tar lite tid innan återbetalningen görs. Om du har gjort allt dettaoch fortfarande inte har fått din återbetalning, ber vi dig kontakta oss på:info@finfeminin.se.


2.3 REAVAROR

Återbetalning sker endast för varor till ordinarie pris - inte för reavaror.


2.4 BYTEN

Vi byter endast artiklar om de är defekta eller skadade. Om du behöver byta3/6ut en artikel mot samma artikel, vill vi att du skickar e-post till:webshop@finfeminin.se och artikeln till: Finfeminin, Herrgårdsgatan 13, 65224 Karlstad2.5 GÅVOROm artikeln var angiven som en gåva när den köptes och den skickadesdirekt till dig, kommer du få ett presentkort som motsvarar värdet på gåvan.När vi mottagit artikeln kommer vi att skicka presentkortet till dig.Om artikeln inte var angiven som en gåva när den köptes, eller omgåvogivaren tagit emot artikeln för att ge dig den senare, kommer vi att göraåterbetalning till gåvogivaren och han eller hon kommer sedan att få ettmeddelande när du har returnerat artikeln.


3. INTEGRITETSPOLICY

3.1 VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

När du köper något från vår butik så samlar vi in personlig information somdu ger oss, till exempel ditt namn, adress och e-postadress.När du är inne i vår butik får vi också automatiskt information om din datorsIP-adress så att vi vet vilken webbläsare och vilket operativsystem duanvänder.


3.2 MARKNADSFÖRING VIA E-POSTOm du ger oss tillåtelse, kan vi skicka e-post om vår butik, nya produkter ochandra uppdateringar.


3.3 SAMTYCKE

När du ger oss personlig information för att slutföra en transaktion, verifieraditt kreditkort, göra en beställning, hantera en leverans eller returnera ettköp, samtycker du till att vi samlar in information och använder den för dettasyfte.   Om vi ber dig om personlig information för annat syfte, t.ex. marknadsföring,kommer vi antingen be dig direkt så att du kan godkänna detta eller ge digmöjligheten att säga nej.


ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Om du ångrar dig och inte vill att vi kontaktar dig, samlar in informationeller använder dina uppgifter, kan du när som helst kontakta oss via e-post:webshop@finfeminin.se eller skicka brev till: Finfeminin, Herrgårdsgatan13, 652 24 Karlstad


3.5 OFFENTLIGGÖRANDE

Vi kan lämna ut din personliga information om lagen kräver det eller om dubryter mot våra Användarvillkor.


3.6 ONE.COM

Vår butik sköts av One.com. De ger oss tillgång till e-handelsplattformen somgör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina uppgifter lagrashos One.com, i databaser och i One.com-applikationen. De lagrar dina datapå en säker server bakom en brandvägg.


3.7 BETALNING

Om du väljer direktbetalning för att slutföra köpet kan tredje part komma attanvända din kreditkortsinformation för detta ändamål. Se 3.8.


3.8 TREDJEPARTSTJÄNSTER

I allmänhet kommer tredjepartsleverantörer som vi använder endast samlain, använda och lämna ut din information i den utsträckning som krävs för5/6att de ska kunna leverera sina tjänster till oss.Vissa tredjepartsleverantörer, t.ex. de som arbetar med betalningar ochbetalningstransaktionen, har sina egna integritetspolicys för den informationsom vi måste lämna ut för att de ska kunna genomföra dina inköpsrelateradetransaktioner. För dessa leverantörer, rekommenderar vi att du läser derasintegritetspolicys så att du förstår på vilket sätt dessa leverantörer hanterardin personliga information.Tänk också på att vissa leverantörer kan ha sin verksamhet elleranläggningar i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Det innebär attom du väljer att gå vidare med en transaktion som involverar en tredje part,kan din information omfattas av lagarna i den jurisdiktion där denna tredjepart har sin verksamhet eller sina anläggningar. När du lämnar vår butikswebbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation,omfattas du inte längre av denna Integritetspolicy eller Användarvillkor förvår webbplats.


3.9 LÄNKAR

När du klickar på länkar i vår butik, kan de leda dig bort från vår webbplats.Vi är inte ansvariga för integritetspolicys på andra webbplatser ochuppmanar dig att läsa dessa webbplatsers integritetspolicys.


3.10 SÄKERHET

För att skydda din personliga information vidtar vi försiktighetsåtgärder ochföljer branschens bästa praxis för att se till att den inte försvinner,missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs. Om du förser oss medkreditkortsinformation, krypteras informationen med Secure Socket Layerteknik (SSL) och lagras med AES-256 kryptering.


3.11 ÅLDERSGRÄNS

När du använder denna webbplats bekräftar du att du är myndig i det landeller den stat där du bor eller att du är myndig i det land eller den stat dubor och har gett ditt samtycke till att dina minderåriga barn använder dennawebbplats.6/64. ÄNDRINGAR AV DESSAANVÄNDARVILLKORVi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor när som helst, såvar vänlig och kontrollera dem regelbundet.Förändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att depublicerats på webbplatsen.Om vi gör väsentliga ändringar i den här policyn kommer vi att meddela dighär att policyn har uppdaterats, så att du vet vilken information vi samlar in,hur vi använder den, och under vilka omständigheter, om några, vi använderoch/eller offentliggör den.Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag, kan dinauppgifter överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att säljaprodukter till dig.


4. ÄNDRINGAR AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor när som helst, så var vänlig och kontrollera dem regelbundet.

Förändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen.

Om vi gör väsentliga ändringar i den här policyn kommer vi att meddela dig här att policyn har uppdaterats, så att du vet vilken information vi samlar in, hur vi använder den, och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller offentliggör den.

Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag, kan dina uppgifter överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.